Inovativní model péče o pacienty s metabolickým syndromem - Zhiva

Inovativní model péče o pacienty s metabolickým syndromem

Mezi odborníky existuje shoda potvrzená rozsáhlým výzkumem, že zdravotní stav obyvatel ve vyspělých zemích v narůstající míře ohrožují chronické nemoci související do velké míry s životním stylem – s důrazem na takzvaný metabolický syndrom. Jedná se o patologický stav charakterizovaný abdominální (břišní) obezitou, inzulínovou rezistencí, hypertenzí a hyperlipidemií. V současnosti na Slovensku neexistuje model inovativní ambulantní péče o takové pacienty, který by spojoval:

 

  • integrovaný pohled na pacienta napříč diagnózami
  • důraz na preventivní aktivity, kam patří zejména životospráva (stravování, pohyb), a na včasnou diagnostiku a intervenci
  • datově podloženou personalizovanou a prediktivní péči umožněnou aktuálním technologickým pokrokem v oblasti digitalizace. Takové aktivity se dnes dějí jen ojediněle v integrované a personalizované podobě, využití přístupu digital first absentuje.

 

Mezi hlavními příčinami je absence implementačně dotažených a validovaných modelů, které by se daly uplatnit na úrovni konkrétního poskytovatele zdravotní péče či jiného aktéra.

 

Cílem projektu je výzkum a vývoj procesního, datového a personálního modelu takové zdravotní péče (studie proveditelnosti). Výstupy projektu budou společností Zhiva přímo využity při přípravě inovativního poskytovatele ambulantní péče.

 

Projekt realizujeme s podporou SIEA prostřednictvím inovačního voucheru pro zdravotnictví.

Partner