Inovatívny model starostlivosti o pacientov s metabolickým syndrómom - Zhiva

Inovatívny model starostlivosti o pacientov s metabolickým syndrómom

Medzi odborníkmi existuje zhoda potvrdená rozsiahlym výskumom, že zdravotný stav obyvateľov vo vyspelých krajinách v narastajúcej miere ohrozujú chronické choroby súvisiace do veľkej miery so životným štýlom – s dôrazom na takzvaný metabolický syndróm. Ide o patologický stav charakterizovaný abdominálnou (brušnou) obezitou, inzulínovou rezistenciou, hypertenziou a hyperlipidémiou. V súčasnosti na Slovensku neexistuje model inovatívnej ambulantnej starostlivosti o takýchto pacientov, ktorý by spájal: 

 

  • integrovaný pohľad na pacienta naprieč diagnózami
  • dôraz na preventívne aktivity, kam patrí najmä životospráva (stravovanie, pohyb), a na včasnú diagnostiku a intervenciu
  • dátovo podloženú personalizovanú a prediktívnu starostlivosť umožnenú aktuálnym technologickým pokrokom v oblasti digitalizácie. Takéto aktivity sa dnes dejú len ojedinelo v integrovanej a personalizovanej podobe, využitie prístupu digital first absentuje.

 

Medzi hlavnými príčinami je absencia implementačne dotiahnutých a validovaných modelov, ktoré by sa dali uplatniť na úrovni konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti či iného aktéra.

 

Cieľom projektu je výskum a vývoj procesného, dátového a personálneho modelu takejto zdravotnej starostlivosti (štúdia uskutočniteľnosti).Výstupy projektu budú spoločnosťou Zhiva priamo využité pri príprave inovatívneho poskytovateľa ambulantnej starostlivosti.

 

Projekt realizujeme s podporou SIEA prostredníctvom inovačného vouchera pre zdravotníctvo.

Partner