Recept zdravia - Zhiva

Miesto liekov pohyb a zdravá strava? Toto je budúcnosť v prevencii chronických chôrôb.

Recept zdravia

Nová štúdia Zhiva s názvom Zelené recepty – inovatívny nástroj na zmenu životosprávy, prevenciu a behaviorálne riešenie kardiovaskulárnych ochorení dokazuje, že najlepším liekom je niekedy zdravá strava a dávka fyzickej aktivity. Pri nápade sme vychádzali z praxe, ktorá už v roku 1998 existovala na Novom Zélande. Dnes je uznávanou a efektívnou súčasťou národnej zdravotníckej stratégie.

 

Lekár alebo zdravotná sestra Zelený recept najčastejšie predpisuje buď ako prevenciu, alebo ako spôsob manažmentu chronických ochorení, najmä pri kardiovaskulárnych ochoreniach a diabete II. typu. Je sprievodnou intervenciou pri farmakologickej liečbe. 

Zelené recepty boli preložené z anglického výrazu Green prescriptions, no v našom dizajne sme sa po zvážení rôznych možností rozhodli používať názov Recept zdravia.

Ako by mohol Recept zdravia fungovať

Pacient príde k lekárovi so svojím zdravotným problémom. Lekár mu popri liekoch predpíše aj Zelený recept, teda podporný program na zmenu životného štýlu. Pacienta kontaktuje vyškolený pracovník, tzv. tréner zdravia (health coach), ktorý mu pomôže nastaviť si ciele, napríklad pre fyzickú aktivitu či stravovacie návyky. Tréner zdravia pacienta dlhodobo v zmene podporuje, nejde teda len o jednorazovú intervenciu, ale o kontinuálnu podporu počas niekoľkých týždňov až mesiacov.

Návrh dizajnu

Predná strana receptu

Zadná strana receptu

Medzinárodné skúsenosti

Recept zdravia pacienta povzbudí v získaní kontroly nad svojím zdravotným stavom a behaviorálnymi prístupmi motivuje k zvýšeniu fyzickej aktivity a zlepšeniu stravovacích návykov. A to sa môže stať realitou i na Slovensku.

 

Recepty zdravia používajú nielen na Novom Zélande, ale napríklad i v Kanade, kde pacientom predpisujú pobyt v prírode. V Anglicku testujú pilot Zelených receptov cez svoj post-pandemický plán obnovy a v Japonsku lekári odporúčajú pobyt v lese (Shinrin-yoku) už od roku 1982. 

 

Na dizajne podobného konceptu pre slovenských pacientov sa podieľame aj my v Zhive. Recepty zdravia však vnímame holistickejšie, nezameriavame sa len na pobyt v prírode či fyzickú aktivitu, ale na celkovú zmenu správania. Počas letných mesiacov na túto tému prebehli výskumné rozhovory a dotazníky s lekármi, lekárnikmi i pacientami – teda možnými účastníkmi takéhoto programu.

Výhody Receptu zdravia

Výsledkom by malo byť odbremenenie zdravotníckeho pracovníka a štrukturované vykonávanie prevencie u rizikovej populácie

 

Čo sa dá Receptom zdravia dosiahnuť:

  • Zlepšenie hladiny cholesterolu

  • Zlepšenie hladinu krvného cukru

  • Udržanie zdravej hmotnosti

  • Menej stresu, úzkosti a depresie

  • Zníženie krvného tlaku

  • Kvalitnejší spánok

  • Lepšia flexibilita, mobilita, samostatnosť

  • Zníženie riziko niektorých druhov rakoviny

  • Zníženie rizika pádov

 

Účastníci, ktorí v posledných 2 až 3 rokoch dokončili program (štúdia z roku 2016), hlásili o 64 minút viac celkového fyzického cvičenia týždenne v porovnaní s tými, ktorí program zanechali. Zároveň mali menej sedavý životný štýl.

 

Navrhovaná služba slovenských Receptov zdravia je momentálne v štádiu vývoja, no ak vás zaujala, radi sa o nej porozprávame bližšie.

Máte otázky?

Napíšte na info@zhiva.sk a objavte možnosti spolupráce.

poslať e-mail