Zhiva - Zhiva

Zhiva je slovenský startup pôsobiaci v digitálnom zdravotníctve. Pomáhame ľuďom zvládať dlhodobé ochorenia pomocou zmeny správania.

O nás

Zhiva vznikla v roku 2021 ako digitálne riešenie pre dlhodobé ochorenia. V pilote sme sa sústredili na dlhý covid, pre pacientov sme vytvorili mobilnú aplikáciu s jednoduchými cvičeniami, testami a informáciami o ochorení. Start up postupne rastie a zapája sa do rôznych projektov v oblasti zdravotníctva. Momentálne pracujeme na projekte Active.me, ktorý testuje rôzne intervencie na prevenciu vysokého krvného tlaku a diabetes u ľudí nad 60 rokov. Prinášame na Slovensko individuálny health coaching, skupinové tréningy v self-manažmente chronických chorôb a pripravujeme projekt integrovanej digitálnej ambulancie.

Zdravotnícke inovácie pre pacienta

Zdravotnícke inovácie pre pacienta

Riešenie chronických ochorení

Riešenie chronických ochorení

Personalizovaná prevencia

Personalizovaná prevencia