Active.me - Zhiva

Zdravotný stav je do veľkej miery ovplyvnený naším správaním. Jeho zmenou vieme predchádzať ochoreniam ako cukrovka či vysoký krvný tlak.

O produkte

Zdravotný stav obyvateľov vo vyspelých krajinách v narastajúcej miere ohrozujú chronické choroby súvisiace do veľkej miery so životným štýlom. Vysoký krvný tlak a (pre)diabetes majú výrazný podiel na chorobách obehovej sústavy, ktoré sú najčastejšou príčinou smrti. 

 

Cieľom projektu je priniesť nové prístupy a zmenou správania zastaviť zhoršovanie zdravotného stavu ešte v zárodku. Najprv vyskúšame rôzne kombinácie digitálnych a prezenčných nástrojov z vyspelého sveta na meranie zdravotného stavu a jeho následné zlepšenie. Najúspešnejšie prístupy vyskúšame na väčšej vzorke a vytvoríme konečný integrovaný produkt, ktorý potom ponúkneme na trhu jednotlivcom, zamestnávateľom aj zdravotným poisťovniam.

 

Cieľovou skupinou projektu sú ľudia nad 60 rokov, ale jeho závery použijeme pri pomoci ľuďom každého veku, ktorým diagnostikovali zvýšený krvný tlak či cukor.

 

 

Galéria

Partneri

Projekt vzniká v spolupráci s Diagnose.me, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), International Development Norway AS

Odkazy

Aktiviny – krátke noviny o programe s výsledkami

Voľné pracovné pozície v Zhiva

Zverejňovanie výziev a zmlúv

Máte otázky?

Napíšte na info@zhiva.sk a objavte možnosti spolupráce.

poslať e-mail