Covidpedia: Diagnózy asociované s PACS - MCAS

MCAS

V čem je problém?

Syndrom aktivace žírných buněk (MCAS) je nemoc, kde pacient pociťuje opakované příznaky těžké anafylaxe. Během těchto epizod se uvolňují vysoké hladiny mediátorů žírných buněk. MCAS se projevuje otoky, zarudnutím, výsypem, nízkým krevním tlakem, průjmem a jinými gastrointestinálními obtížemi, problémy s dýcháním či psychickými příznaky.

Tato nemoc je idiopatická, což znamená, že její mechanismus není znám. Nezpůsobují ji alergické protilátky ani jiné normální způsoby aktivování žírných buněk. Syndrom se vyskytuje ve stejném počtu mezi pacienty s dlouhým covidem jako v běžné populaci.

Co s tím?

Na závažné reakce je třeba nasadit léčbu podobnou léčbě anafylaxe. Nejčastější léčby jsou antihistaminika, kortikosteroidy a aspirin, které utlumují alergickou reakci a tím pádem zlepší stav pacienta. Léčba MCAS vyžaduje multioborovou spolupráci všeobecného lékaře, imunologa, dermatologa, hematologa nebo gastroenterologa.

Mezi nejčastější vyšetření patří: test na alergeny, krevní vyšetření, analýza moči. Laboratorními vyšetřeními analyzujeme hladiny tryptázy z mastocytů v séru, N-methylhistaminu, 11B-Prostaglandinu F2α (11B-PGF2α) a/nebo leukotrienu E4 (LTE4) v moči. MCAS se často vyskytuje souběžně s POTS.

Späť na Covidpediu