Webinář IV: Jak pomoci pacientům s mozkovou mlhou, poruchami paměti a koncentrace? - Zhiva

Webinář IV: Jak pomoci pacientům s mozkovou mlhou, poruchami paměti a koncentrace?

O webináři

Představujeme čtvrtý ze série vzdělávacích webinářů pro zdravotnické pracovníky. V předchozích webinářích jsme se zabývali postcovidovým syndromem jako výzvou pro praktického lékaře a možnostmi léčby. Záznamy najdete zde.

Světová zdravotnická organizace rozhodla, že pandemie covidu-19 již není globální hrozba. Její následky nás však budou provázet ještě dlouho. Co dělat, když mají vaši pacienti mozkovou mlhu? Jaký vliv má postcovidový syndrom na mysl a mozek? Je pravda, že covid může poškodit mozek stejně jako desetileté stárnutí? Může způsobit změny osobnosti? 

Webinář se konal 30. května v 16:00 

 

Záznam z webináře IV: Jak pomoci pacientům s mozkovou mlhou, poruchami paměti a koncentrace?

Webinář se konal 30. května v 16:00

Přednášející:

MUDr. Daša Viszlayová, PhD. MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

primařka neurologickej kliniky a vedoucí post-covidového centra FNsP Nové Zámky

MUDr. Martin Kalaš MUDr. Martin Kalaš

psychiatr a náměstník Psychiatrické nemocnice Philippa Pinela v Pezinku

Další informace

Postcovidový syndrom má multidisciplinární povahu a neexistuje na něj žádná jednoznačná léčba. Data o tom, kolik lidí ve skutečnosti dlouhým covidem na Slovensku a v Česku trpí, nejsou dostupná. Víme však, že jde o statisíce lidí.

Proto jsme dali dohromady největší odborníky z obou států, kteří lékařům prvního kontaktu zprostředkují své zkušenosti a nejnovější vědecké poznatky v této dynamicky se vyvíjející oblasti. Webinář je určen pro lékaře prvního kontaktu a další specializace a také pro jiné zdravotnické profese.

 

Program

16:00

Úvod, představení hostů

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

 

16:10

Neurologické následky postcovidového syndromu

MUDr. Daša Viszlayová, PhD.

 

16:40

Dopad postkovidového syndromu na duševní zdraví

MUDr. Martin Kalaš

 

17:10

Diskuse

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

 

Na závěr akce budete mít možnost diskutovat se všemi odborníky.

 

Vzdělávání přinášíme zdarma. Pořadatel Zhiva, j.s.a. organizuje webinář ve spolupráci s ČPFS ČLS JEP. Za účast budou uděleny 2 kredity.