Webináre: vzdelávanie zdravotníkov o postcovidovom syndróme - Zhiva

Záznamy z webinářů

Vzdělávaní o postcovidovém syndromu

Během prvního pololetí roku 2023 probíhá série 5 webinářů pro lékaře a jiné zdravotnické profese na různá témata týkající se postcovidového syndromu. Na této stránce naleznete jejich záznamy.

Prohlédněte si předchozí díly webinářů

Odborníci z České a Slovenské republiky z oblasti pneumologie, neurologie, všeobecného lékařství, infektologie a fyzioterapie vám předají své aktuální poznatky z diagnostiky a terapeutických možností postcovidového syndromu.

Kliknutím na tlačítko zobrazíte všechny záznamy webinářů.

Ukázet videá

Webináře o PACS

Webinář I: Pandemie, která neodešla

Vysílán 19. ledna v 16:00.

Přednášející: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Plicní klinika a Centrum postcovidové péče FN Hradec Králové

MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavní odbornice MZ SR pro všeobecné lékařství

MUDr. Katarína Dostálová, Plicní ambulance Rockmed, s.r.o.

Webináře o PACS

Webinář 2: Co je účinná léčba a rehabilitace dlouhého covidu?

Vysílán 16. března v 16:00.

Přednášející: MUDr. Michal Kopecký, vedoucí Centra postcovidové péče v Hradci Králové 

Mgr. Marián Jendrichovský, fyzioterapeut z Centra respirační fyzioterapie

Webináře o PACS

Webinář III: Chronický Únavový Syndrom: nemoc, nebo výmluva?

Vysílán 27. dubna v 16:00.

Přednášející: doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD., infektoložka z Ambulance tropické medicíny Polikliniky Tehelná v Bratislavě, 

Mgr. Eva Tudja Vodnáková, psycholožka Psychiatrické nemocnice Philippa Pinela v Pezinku

a Ing. Michal Hajčík, zakladatel skupiny pacientů s ME/CFS na Slovensku.

Webináře o PACS

Webinář IV: Jak pomoci pacientům s mozkovou mlhou, poruchami paměti a koncentrace?

Vysílán 30. května v 16:00

Přednášející:MUDr. Daša Viszlayová, PhD., primařka neurologickej kliniky a vedoucí post-covidového centra FNsP Nové Zámky

a MUDr. Martin Kalaš, psychiatr a zástupce primáře Psychiatrické nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

Webináře o PACS

Webinář V: Jsou děti náchylnější ke rozvoji long covidu?

Vysílán 27. června v 16:00

Přednášející: MUDr. Šárka Fingerhutová, dětská revmatoložka z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

a prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, dětský imunolog a pediatr, Klinika detí a dorastu, JLF UK a UNM