Webinář V: Jsou děti náchylnější ke rozvoji long covidu? - Zhiva

Webinář V: Jsou děti náchylnější ke rozvoji long covidu?

O webináři

Představujeme čtvrtý ze série vzdělávacích webinářů pro zdravotnické pracovníky. V předchozích webinářích jsme se zabývali postcovidovým syndromem jako výzvou pro praktického lékaře a možnostmi léčby. Záznamy najdete zde.

S long covidem je spojeno mnoho nezodpovězených otázek. Pokud jde o děti a long covid, je otázek ještě více a odpovědí ještě méně. Připojte se k nám na webinář, během kterého se renomovaní pediatři ponoří do této složité problematiky. 

  • Jak se long covid u dětí projevuje a jsou děti náchylnější než dospělí? 
  • Jaké jsou dlouhodobé důsledky pro zdraví dětí? 
  • Co je to PIMS-TS a jak ji správně odlišit od jiných onemocnění?

 

Na tyto a další otázky odpoví dva odborníci.

Webinář se uskuteční 27. června v 16:00 hodin.

Záznam z webináře V: Jsou děti náchylnější ke rozvoji long covidu?

Webinář se konal 27. června

Přednášející

MUDr. Šárka Fingerhutová MUDr. Šárka Fingerhutová

dětská revmatoložka z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

dětský imunolog a pediatr, Klinika detí a dorastu, JLF UK a UNM

Další informace

Postcovidový syndrom má multidisciplinární povahu a neexistuje na něj žádná jednoznačná léčba. Data o tom, kolik lidí ve skutečnosti dlouhým covidem na Slovensku a v Česku trpí, nejsou dostupná. Víme však, že jde o statisíce lidí.

Proto jsme dali dohromady největší odborníky z obou států, kteří lékařům prvního kontaktu zprostředkují své zkušenosti a nejnovější vědecké poznatky v této dynamicky se vyvíjející oblasti. Webinář je určen pro lékaře prvního kontaktu a další specializace a také pro jiné zdravotnické profese.

 

Program

16:00

Úvod, predstavenie hostí

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

 

16:10

Pohled pediatra na long covid

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

 

16:40

Diferenciální diagnostika long covidu u dětí

MUDr. Šárka Fingerhutová

 

17:10

Diskuse

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

 

 

Na závěr akce budete mít možnost diskutovat se všemi odborníky.

 

Vzdělávání přinášíme zdarma. Pořadatel Zhiva, j.s.a. organizuje webinář ve spolupráci s ČPFS ČLS JEP. Za účast budou uděleny 2 kredity.