Webináre: vzdelávanie zdravotníkov o postcovidovom syndróme - Zhiva

Záznamy z webinárov

Vzdelávanie o postcovidovom syndróme

Počas prvého polroka 2023 prebieha séria 5 webinárov pre lekárov a iné zdravotnícke profesie na rôzne témy týkajúce sa postcovidového syndrómu. Na tejto stránke nájdete ich záznamy.

Pozrite si predchádzajúce diely webinárov

Odborníci z Českej a Slovenskej republiky z oblasti pneumológie, neurológie, všeobecného lekárstva, infektológie a fyzioterapia vám odovzdajú svoje aktuálne poznatky z diagnostiky a terapeutických možností postcovidového syndrómu.

Kliknite na button a pozrite si všetky záznamy z webinárov.

Ukázať videá

Zoznam webinárov

Webinár I: Pandémia, ktorá neodišla

Vysielaný 19. januára o 16:00.

Prednášajúci: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Plicní klinika a Centrum postcovidové péče FN Hradec Králové

MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

MUDr. Katarína Dostálová, Pľúcna ambulancia Rockmed, s.r.o.

Webinár II: Čo je účinná liečba a rehabilitácia dlhého covidu?

Vysielaný 16. marca o 16:00

Prednášajúci: MUDr. Michal Kopecký, vedúci Centra postcovidovej starostlivosti v Hradci Králové 

Mgr. Marián Jendrichovský, fyzioterapeut z Centra respiračnej fyzioterapie.

 

Webinár III: Chronický Únavový Syndróm: ochorenie alebo výhovorka?

Vysielaný 27. apríla o 16:00

Prednášajúci: doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD., infektologička ambulancie tropickej medicíny Polikliniky Tehelná v Bratislave,

Mgr. Eva Tudja Vodnáková, psychologička z Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku

a Ing. Michal Hajčík, zakladateľ pacientskej skupiny ME/CFS na Slovensku

Webinár IV: Ako pomôcť pacientom s mozgovou hmlou, poruchami pamäte a sústredenia?

Vysielaný 30. mája o 16:00

Prednášajúci: MUDr. Daša Viszlayová, PhD., primárka neurologickej kliniky a vedúca postcovidového centra FNsP Nové Zámky

a MUDr. Martin Kalaš, psychiater a námestník Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku

Webinár V: Sú deti náchylnejšie na rozvoj long covidu?

Vysielaný 27. júna o 16:00

Prednášajúci: MUDr. Šárka Fingerhutová, detská reumatologička z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

a prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, detský imunológ a pediater, Klinika detí a dorastu, JLF UK a UNM