Webináre: vzdelávanie zdravotníkov o postcovidovom syndróme - Zhiva

Záznamy z webinárov

Vzdelávanie o postcovidovom syndróme

Počas prvého polroka 2023 prebieha séria 5 webinárov pre lekárov a iné zdravotnícke profesie na rôzne témy týkajúce sa postcovidového syndrómu. Na tejto stránke nájdete ich záznamy.

Pozrite si predchádzajúce diely webinárov

Odborníci z Českej a Slovenskej republiky z oblasti pneumológie, neurológie, všeobecného lekárstva, infektológie a fyzioterapia vám odovzdajú svoje aktuálne poznatky z diagnostiky a terapeutických možností postcovidového syndrómu.

Kliknite na button a pozrite si všetky záznamy z webinárov.

Ukázať videá

Webináre o PACS

Webinár I: Pandémia, ktorá neodišla

Vysielaný 19. januára o 16:00.

Prednášajúci: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Plicní klinika a Centrum postcovidové péče FN Hradec Králové

MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

MUDr. Katarína Dostálová, Pľúcna ambulancia Rockmed, s.r.o.

Webináre o PACS

Webinár II: Čo je účinná liečba a rehabilitácia dlhého covidu?

Vysielaný 16. marca o 16:00

Prednášajúci: MUDr. Michal Kopecký, vedúci Centra postcovidovej starostlivosti v Hradci Králové 

Mgr. Marián Jendrichovský, fyzioterapeut z Centra respiračnej fyzioterapie.