Webinár III: Chronický Únavový Syndróm: ochorenie alebo výhovorka? - Zhiva

Webinár III: Chronický Únavový Syndróm: ochorenie alebo výhovorka?

O webinári

Prinášame tretí zo série vzdelávacích webinárov pre zdravotníckych pracovníkov. V predchádzajúcich webinároch sme sa venovali postcovidovému syndrómu ako výzve pre všeobecného lekára a možnostiach jeho liečby. Záznamy nájdete tu.

 

Existoval postcovidový syndróm vždy? Únava a ponámahové vyčerpanie patria medzi najčastejšie príznaky postcovidového syndrómu. Charakterizujú ale aj diagnózu myalgickej encefalomyelitídy/chronického únavového syndrómu (ME/CFS). Pandémia možno nevytvorila nové chronické ochorenie, ale iba premenovala staré. Čo je to ME/CFS? Aký je súvis medzi postcovidovým a chronickým únavovým syndrómom? Ako si poradiť s chronickou únavou? 

 

Na tieto a ďalšie otázky odpovedia prednášajúci s osobnou skúsenosťou s postcovidovým a chronickým únavovým syndrómom.

 

 

 

Záznam z webináru III: Chronický Únavový Syndróm: ochorenie alebo výhovorka?

Webinár bol vysielaný 27. apríla o 16:00

Speakri:

doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD. doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

infektologička ambulancie tropickej medicíny Polikliniky Tehelná v Bratislave

Mgr. Eva Tudja Vodnáková Mgr. Eva Tudja Vodnáková

psychologička z Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku

Ing. Michal Hajčík Ing. Michal Hajčík

zakladateľ pacientskej skupiny ME/CFS na Slovensku

Ďalšie informácie

Postcovidový syndróm má multidisciplinárnu povahu a neexistuje naň žiadna jednoznačná liečba. Dáta o tom, koľko ľudí v skutočnosti dlhým covidom na Slovensku a v Česku trpí, nie sú dostupné. Vieme však, že ide o státisíce ľudí.

Preto sme dali sme dokopy najväčších odborníkov z oboch štátov, ktorí lekárom prvého kontaktu sprostredkujú svoje skúsenosti a najnovšie vedecké poznatky v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti. Webinár je určený pre lekárov prvého kontaktu a ďalšie špecializácie. 

 

Program

16:00

Úvod, predstavenie hostí

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

 

16:10

ME/CFS a jeho súvis s postcovidovým syndrómom

doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.

 

16:40

Príznaky ME/CFS, ich manažment a dopad na život

Mgr. Eva Tudja Vodnáková

 

16:55 

Komunikácia s lekárom a pacientska skupina ME/CFS

Ing. Michal Hajčík

 

17:10

Diskusia

 

Na záver podujatia budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi.

 

Vzdelávanie prinášame zadarmo, webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a za účasť bude pridelený 1 CME kredit (Slovenská lekárska komora).