Webinár II: Čo je účinná liečba a rehabilitácia dlhého covidu? - Zhiva

Webinár II: Čo je účinná liečba a rehabilitácia dlhého covidu?

O webinári

Prinášame druhý zo série vzdelávacích webinárov pre zdravotníckych pracovníkov. Prvý webinár sa venoval postcovidovému syndrómu ako výzve pre všeobecného lekára. Záznam nájdete tu.

 

Na postcovidový syndróm v súčasnosti neexistuje žiadna kauzálna liečba.

Pacientov liečime metódami používanými pri iných ochoreniach, ktoré spôsobujú podobné príznaky alebo komplikácie ako postcovidový syndróm.

 

  • Aké postupy odporúčajú odborníci a aké s nimi majú výsledky?

  • Ako vyzerá proces rekonvalescencie?

  • Ako na príznaky ako dýchavica, kašeľ, úzkosť, únava, bolesť?

 

Na tieto a ďalšie otázky odpovedia dvaja odborníci.

Záznam z webináru II: Čo je účinná liečba a rehabilitácia dlhého covidu?

Webinár bol vysielaný 16. marca o 16:00

Ďalšie informácie

Postcovidový syndróm má multidisciplinárnu povahu a neexistuje naň žiadna jednoznačná liečba. Dáta o tom, koľko ľudí v skutočnosti dlhým covidom na Slovensku a v Česku trpí, nie sú dostupné. Vieme však, že ide o státisíce ľudí.

Preto sme dali sme dokopy najväčších odborníkov z oboch štátov, ktorí lekárom prvého kontaktu sprostredkujú svoje skúsenosti a najnovšie vedecké poznatky v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti. Webinár je určený pre lekárov prvého kontaktu a ďalšie špecializácie. 

 

Speakri:

MUDr. Michal Kopecký MUDr. Michal Kopecký

vedúci Centra postcovidovej starostlivosti v Hradci Králové

Mgr. Marián Jendrichovský Mgr. Marián Jendrichovský

fyzioterapeut z Centra respiračnej fyzioterapie

Program

16:00

Úvod, predstavenie hostí

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD.

 

16:10

Terapie postcovidového syndrómu v Centre postcovidovej starostlivosti. Rola centra

MUDr. Michal Kopecký

 

16:40

Funkčný prístup v diagnostike a terapii postcovidového syndrómu

Mgr. Marián Jendrichovský

 

17:10

Diskusia

 

Na záver podujatia budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi.

 

Vzdelávanie prinášame zadarmo, webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a za účasť bude pridelený 1 CME kredit (Slovenská lekárska komora).