Webinár I: Pandémia, ktorá neodišla - Zhiva

Webinár I: Pandémia, ktorá neodišla

Speakri:

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD. doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

Plicní klinika a Centrum postcovidové péče FN Hradec Králové

MUDr. Adriana Šimková, PhD. MUDr. Adriana Šimková, PhD.

hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

MUDr. Katarína Dostálová MUDr. Katarína Dostálová

Pľúcna ambulancia Rockmed, s.r.o.

O webinári

Pandémia COVID-19 zdanlivo postupne odznieva, no dôsledky v podobe postcovidového syndrómu (PACS) ostávajú. Jeho rôznorodé príznaky dávajú lekárom zabrať.  Zdravotníci sú často ponechaní sami na seba. Aj preto sa pacienti môžu stretnúť s nepochopením pri návšteve ambulancie.

 

Postcovidový syndróm má multidisciplinárnu povahu a neexistuje naň žiadna jednoznačná liečba. Dáta o tom, koľko ľudí v skutočnosti dlhým covidom na Slovensku a v Česku trpí, nie sú dostupné. Vieme však, že ide o desiatky tisíc ľudí.

 

Preto sme dali sme dokopy najväčších odborníkov z oboch štátov, ktorí lekárom prvého kontaktu sprostredkujú svoje skúsenosti a najnovšie vedecké poznatky v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti. Webinár je určený pre lekárov prvého kontaktu a ďalšie špecializácie. 

Zaregistrujte svoju účasť a my vám pošleme link na pripojenie.

Záznam z webináru I: Pandémia, ktorá neodišla

Postcovidový syndróm ako neustupujúca výzva pre všeobecného lekára.

Webinár bol vysielaný 19. januára o 16:00

Program

16:00

Neviditeľná epidémia: Úvod do postcovidového syndrómu

doc. Koblížek, dr. Dostálová, dr. Šimková

 

16:10

Postcovidový syndróm ako výzva pre všeobecného lekára

dr. Šimková

 

16:30

Praktický pohľad pneumológa na postcovidový syndróm

dr. Dostálová

 

16:50

Postcovidový syndróm z pohľadu lekára Centra postcovidové péče

doc. Koblížek

 

17:10

Diskusia

Na záver podujatia budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi.

Vzdelávanie prinášame zadarmo, webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a za účasť bude pridelený 1 CME kredit (Slovenská lekárska komora).

 

V Česku je webinár akreditovanou aktivitou zastrešenou ČPFS ČLS JEP. Za účasť budú udelené 2 kredity. Pre získanie kreditov budeme zaregistrovaných účastníkov kontaktovať.