Covidpedia: Léčivé rostliny - Třezalka tečkovaná

Třezalka tečkovaná

Co říká tradice?

V minulosti se používala k onemocnění ledvin a plic, nespavost, deprese a k podpoře hojení ran. V dnešní době se používá na depresi, menopauzální příznaky, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchu somatických symptomů (stav, kdy člověk cítí extrémní, přehnanou úzkost z tělesných příznaků), obsedantně kompulzivní poruchu a další stavy. Lokální použití (na pokožku) třezalky tečkované se doporučuje při různých kožních onemocněních, včetně ran, modřin a bolesti svalů.

Co dokázala věda?

Proběhl rozsáhlý výzkum o použití třezalky tečkované k léčbě deprese i jejího vlivu na různé léky. Třezalka tečkovaná se jeví jako účinnější než placebo (neaktivní látka) a stejně účinný jako standardní antidepresiva na lehkou a středně těžkou depresi. Bylo také prokázáno, že může vyvolávat nebezpečné reakce při kombinaci s některými léky.

Současné důkazy naznačují, že není užitečný při syndromu dráždivého tračníku, chronické infekci virem hepatitidy C (HCV), infekci HIV a sociální úzkostné poruše. Může být užitečný při menopauzálních příznacích, hojení ran a poruchách somatických symptomů. Neexistuje však dostatek důkazů pro jasnou odpověď.

Jaká jsou rizika?

Třezalka tečkovaná může oslabit účinky mnoha léků, včetně mimořádně důležitých léků, jako jsou například antidepresiva, antikoncepční pilulky, cyklosporin, který tělu brání v odmítnutí transplantovaných orgánů, léky na srdce včetně digoxinu a ivabradinu, léky na HIV, včetně indinaviru a nevirapinu, léky na rakovinu včetně irinotekanu a imatinibu, warfarinu, antikoagulantu (ředidlo krve) a statiny, včetně simvastatinu. Třezalka tečkovaná může způsobit zvýšenou citlivost na sluneční světlo, zvláště pokud se užívá ve velkých dávkách. Mezi další vedlejší účinky patří nespavost, úzkost, sucho v ústech, závratě, gastrointestinální příznaky, únava, bolesti hlavy nebo sexuální dysfunkce. Používání třezalky tečkované během těhotenství nebo kojení nemusí být bezpečné.

Jakou formou užívat?

Nachází se v čaji, oleji, kapkách a tabletách.

Latinský název

Hypericum perforatum

Späť na Covidpediu