Covidpedia: Příznaky - Extrémní žížeň

Extrémní žížeň

V čem je problém?

Extrémní žízeň je stav, kdy organismus vyžaduje příjem tekutin ve větší míře, než je běžné. U dlouhého covidu se jedná o často vyskytující se příznak. Kompenzace extrémní žízně může vést k nadměrné hydrataci a poklesu hladin sodíku, což se projeví zmatením, křečemi či poruchou vědomí. Dalším průvodním jevem může být rozmazané vidění a únava.

Co s tím?

Onemocnění COVID-19 využívá jako receptor angiotensin-konvertující enzym 2 (ACE2). Angiotensin II podporuje vylučování antidiuretického hormonu (ADH) v zadní části hypofýzy, který zvyšuje reabsorpci vody v ledvinách. Vazbou na hypothalamus angiotensin II stimuluje pocit žízně a zvyšuje příjem vody. Žízeň je tedy ovládána hypotalamem je důležité zaměřit se na jeho vyšetření.

Příběh pacienta/ky

Extrémní žízní jsem trpěl desátý až patnáctý týden po akutní fázi. Ke zlepšení došlo přibližně v sedmnáctém týdnu. Také jsem moc nemočil, čili výdej se nerovnal příjmu. Strašně hodně jsem se potil, ale pil jsem mnohem víc. Po čase žízeň i pocení ustoupili.

Späť na Covidpediu