Covidpedia: Příznaky- Halucinace

Halucinace

V čem je problém?

U malého počtu lidí mohou infekci COVID-19 doprovázet epizody postcovidové psychózy, vytržení z reality, které může být pro pacienta a jeho blízké děsivé. Často se setkáte se zrakovými halucinacemi, vyskytují se však i bludy, sluchové a hmatové halucinace. Psychózy byly zaznamenány také u jiných korona virových infekcí jako SARS a MERS. Příčina psychózy není zcela jasná. Zároveň je obtížné odlišit vliv stresu, konzumace alkoholu a nežádoucích účinků léků na terapii infekce COVID-19.

Co s tím?

Přestože riziko rozvoje psychózy po překonání onemocnění COVID-19 je nízké, lidé, kteří překonali COVID, a jejich rodiny by si měli dávat pozor na jakékoli náhlé změny osobnosti, paranoi nebo bludy ve dnech až měsících po odeznění akutní fáze. Dobrou zprávou je, že psychóza související s infekcí COVID-19 netrvá dlouho. Na příznaky mohou zaúčinkovat antipsychotické léky. Účinné mohou být i intravenózní infuze imunoglobulinů a steroidy, které snižují zánět.

Příběh pacienta/ky

Myslím, že jsem se konečně dostala z postcovidové psychózy. Moje trvala asi dva měsíce. Nejděsivější momenty v mém životě. Bylo to špatné. Některé dny jsem měla také šest epizod panické ataky. Před covidem jsem nikdy v životě neměla záchvat paniky. Netušila jsem, co se děje. Probudila jsem se, a jakmile jsem otevřela oči, moje tělo se na několik hodin dostalo do stavu paniky. Pokud jste po covidové infekci a pociťujete neobvyklou úroveň úzkosti, deprese nebo paniky, vězte, že to může souviset s negativním vlivem viru na mozek. Vyhledejte pomoc. Držte se. Mělo by to přejít.

Späť na Covidpediu