Covidpedia: Příznaky - Řeč

Řeč

V čem je problém?

Problémy s řečí a jazykem se u pacientů s dlouhým covidem vyskytují často. Nejčastějším důvodem bývá zánět mozku, míchy a nervů. Pacienti často pociťují problémy s verbální komunikací, s běžným čtením a porozuměním textu. Může to mít velmi negativní vliv na jejich život. Před nákazou šlo pro ně o naprosto běžnou činnost. Pochopení jiných bývá také častým problémem, protože neumí pochopit téma konverzace, kterou s nimi vedou ostatní.

Co s tím?

K posouzení kognitivních a lingvistických schopností musíme použít objektivní a subjektivní hodnocení. K objektivnímu vyhodnocení nejčastěji používáme: magnetickou rezonanci mozku, CT mozku, neurologická vyšetření, krevní vyšetření, vyšetření EEG a vyšetření logopedem. Všechny deficity bychom měli léčit mezioborovým přístupem v týmu praktického lékaře, logopeda a psychoterapeuta.

Jelikož se jedná o běžné aktivity, jejich nefunkčnost má silný vliv na každodenní život. Ve většině případů nastává návrat do normálu. Doporučujeme číst snadný text, případně trénovat komunikaci o jednoduchých věcech se základní slovní zásobou. Je potřeba nezapojovat se do konverzací s těžkými tématy, která by mohla pacienty unavit. Meditace a všímavost jsou také způsoby, jak uklidnit mozek a odpočinout si po psychické zátěži. Únava, stres a úzkost často způsobují zatížení mozku. Má to dopad i na soustředění, slovní zásobu a myšlení. Pacientům vysvětlíme, že zotavení může být zdlouhavým a náročným procesem.

Příběh pacienta/ky

I když zamlžení mozku se už zlepšilo, stále mám problémy s krátkodobou pamětí a slovní zásobou. Většinou mám problém najít slova, když si s někým povídám, ale ne když píšu nebo přemýšlím. Když komunikuji na Zoomu, nedívám se na obrazovku, což mi pomáhá soustředit se a snáze najdu potřebná slova. Také při konverzaci s lidmi zkouším mít zavřené oči, což pomáhá mé koncentraci. Problémy se slovní zásobou a krátkodobou pamětí mi ještě nezmizely. Pociťuji to, i když se mé zamlžení mozku zlepšuje.

Späť na Covidpediu