Príznaky a diagnózy dlhého covidu - Čo je dlhý covid?

Čo je dlhý covid?

Po prekonaní covidu väčšina ľudí pociťuje zlepšenie po pár dňoch a úplne uzdravenie do niekoľkých týždňov. Niektorí pacienti však pociťujú pretrvávajúce trápenie aj po odznení akútnej fázy. Je to dlhý covid a definujeme ho ako multisystémové ochorenie, pri ktorom príznaky pretrvávajú viac ako 12 týždňov a nevieme ich vysvetliť inými diagnózami. Približne desatina pacientov podľa odhadov súčasných štúdií uvádza symptómy, ktoré trvajú vyše 12 týždňov. Vznik dlhého covidu pravdepodobne nesúvisí so závažnosťou prekonaného ochorenia. Môžu ním trpieť aj ľudia, ktorí mali ľahký priebeh.

Dlhý covid postihuje oveľa častejšie ženy od 40 do 60 rokov života. Vysvetlením je spojenie s vyššou incidenciou autoimunitných ochorení (skupina ochorení, ktoré spôsobujú nadmernú aktivitu imunitného systému a reaktivitu voči vlastným bunkám tela) v strednom veku. 

Naše poznanie o covide sa však neustále vyvíja. Na začiatku existoval predpoklad, že deti covid neovplyvňuje. Hoci akútna infekcia je zväčša mierna, objavujú sa dôkazy, že dlhý covid sa dotýka aj detí. 

Riziko dlhého covidu rastie s pobytom v nemocnici počas akútnej fázy ochorenia. Prevažná väčšina hospitalizovaných pacientov mala príznaky dlhého covidu viac ako 2 mesiace. Takí pacienti majú väčšiu predispozíciu k pretrvávajúcim respiračným, kardiovaskulárnym a metabolickým ťažkostiam, ktoré častokrát vyžadujú opakované prijatie do nemocnice.

Príznaky dlhého covidu sú veľmi rôznorodé a majú široký dopad na organizmus. Doposiaľ bolo popísaných 205 symptómov ovplyvňujúcich 10 orgánových systémov. Pacient môže trpieť viac ako jedným symptómom. Príznaky pretrvávajú dlhodobo, môžu sa vrátiť či zhoršiť sa po zdanlivom zlepšení stavu. Pri niektorých pacientoch spúšťačom príznakov mohla byť fyzická alebo mentálna záťaž, stres, alkohol a teplo. Najčastejšími symptómami dlhého covidu je únava, zvýšená teplota, ťažkosť s dýchaním a kašeľ. Vyskytuje sa tiež bolesť hlavy, strata čuchu a chuti, poruchy spánku, neurokognitívne poruchy (napríklad slabá pozornosť, zhoršenie pamäte, problémy s rečou), bolesti svalov, tráviace ťažkosti a kardiovaskulárne komplikácie. Pomerne často sú zastúpené symptómy úzkosti, depresie, alebo posttraumatický stres.

Medzi pravdepodobné príčiny dlhého covidu patria: oslabený imunitný systém, opakovaná nákaza vírusom, zápalové ochorenia vzniknuté na podklade víru, prechod z aktívneho životného štýlu na lôžko, obmedzenie pohybu a posttraumatický stres.

Únava je najčastejším dlhotrvajúcim príznakom. Post virálnu únavu popísali aj pri španielskej chrípke, či nedávneho SARS, MERS a epidémie eboly. Po epidémii SARS v Hong Kongu v roku 2009 skoro tretina pacientov odpovedala diagnostickým požiadavkám chronického únavového syndrómu.

Keďže dlhý covid postihuje široké spektrum orgánových systémov, možným vysvetlením príznakov je súvis s imunitnou odpoveďou organizmu. Zápal môže vyvolať poškodenie ciev, srdcového svalu, či arytmiu. Poškodenie ciev môže vyústiť v trombózu. Môže tiež vyvolať vznik autoimunitného ochorenia ako napríklad lupus, reumatoidná artritída (chronické zápalové ochorenie kĺbov). Symptómy dlhého covidu môžu súvisieť s nestabilitou autonómneho nervového systému, ktorý ovplyvňuje imunitný systém

Ak sa u vás vyskytujú skôr popísané príznaky, navštívte svojho obvodného lekára, ktorý zhodnotí váš zdravotný stav v súlade s predchádzajúcou anamnézou. Môže vás odporučiť na doplnkové vyšetrenia u špecialistu. Na stanovenie diagnózy je dôležitá medziodborová spolupráca viacerých lekárov. Medzi najčastejšie testy patrí analýza telesných tekutín (krv, moč), RTG, EKG, či ultrazvukové vyšetrenie.

Podrobnosti o jednotlivých príznakoch a diagnózach nájdete v ostatných heslách Covidpedie.

Pomôcť zvládnuť dlhý covid vám môžu dychové cvičenia alebo program “Ako na dlhý covid”. Obe sú dostupné v sekcii Cvičenia. Ak by ste sa radi spojili s komunitou ľudí, ktorí dlhým covidom trpia, vyskúšajte túto skupinu na Facebooku.

Ak potrebujete lekára, vyskúšajte Hľadám lekára alebo Čo chcieť od lekára?

Späť na Covidpediu