Akreditovaný online kurz "Diagnóza: dlhý covid" pre zdravotníkov - Zhiva

Online kurz o postcovidovom syndróme

Úvod

V online kurze vás odborníci prevedú rôznymi úskaliami diagnózy dlhý covid. Pozrieme sa na rôzne typy vyšetrení, liečbu najčastejších symptómov, bežné omyly v diagnostike postcovidového syndrómu, manažment pacienta a ďalšie témy.

Diagnóza: dlhý covid

Kliknutím na tlačidlo zobrazíte všetkých 10 videí kurzu

Ukázať videá

O kurze

Kurzom vás budú sprevádzať:

  • doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD., infektologička
  • MUDr. Mikuláš Skála, pneumológ
  • MUDr. Michal Kopecký – pneumológ, vedúci Centra postcovidovej starostlivosti Fakultnej nemocnice v Hradci Králové
  • MUDr. Ludmila Bezdíčková – praktická lekárka a vedúca Katedry všeobecného praktického lekárstva na Inštitútie postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve
  • MUDr. Daša Viszlayová, PhD. – primárka neurologickej kliniky, vedúca Centra postcovidovej starostlivosti, Nemocnica Nové Zámky

 

Kurz je zaradený do kontinuálneho vzdelávania. Za úspešné vyplnenie multiple choice testu budú pridelené 2 CME kredity SLK (2 kredity = úspešnosť < 90 %, 1 kredit = úspešnosť > 90 %). Kurz obsahuje dva testy, prvý z poznatkov modulov 1-5, druhý test sa skladá z poznatkov modulov 6-10.

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov o postcovidovom syndróme je česko-slovenský projekt, preto pri slovensky hovoriacich lekároch nájdete české titulky a pri česky hovoriacich slovenské.

Vyhlásenie o konflikte záujmov lektorov kurzu