Webinár V: Sú deti náchylnejšie na rozvoj long covidu? - Zhiva

Webinár V: Sú deti náchylnejšie na rozvoj long covidu?

O webinári

Prinášame piaty zo série vzdelávacích webinárov pre zdravotníckych pracovníkov. V predchádzajúcich webinároch sme sa venovali postcovidovému syndrómu ako výzve pre všeobecného lekára a možnostiach jeho liečby. Záznamy nájdete tu.

S long covidom sa spája množstvo nezodpovedaných otázok. Pokiaľ ide o deti a long covid, otázok je ešte viac a odpovedí ešte menej. Pripojte sa na webinár, počas ktorého renomovaní pediatri preniknú do tento komplexnej problematiky. 

  • Ako sa long covid prejavuje u detí a sú deti náchylnejšie ako dospelí? 
  • Aké sú dlhodobé následky na zdravie detí? 
  • Čo je to PIMS-TS a ako ho správne odlíšiť od iných ochorení?

 

Na tieto a ďalšie otázky odpovedia dvaja odborníci.

Webinár sa uskutoční dňa 27. júna o 16:00.

 

Záznam z webináru V: Sú deti náchylnejšie na rozvoj long covidu?

Webinár sa konal 27. júna o 16:00

Speakri:

MUDr. Šárka Fingerhutová MUDr. Šárka Fingerhutová

detská reumatologička z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF a VFN

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

detský imunológ a pediater, Klinika detí a dorastu, JLF UK a UNM

Ďalšie informácie

Postcovidový syndróm má multidisciplinárnu povahu a neexistuje naň žiadna jednoznačná liečba. Dáta o tom, koľko ľudí v skutočnosti dlhým covidom na Slovensku a v Česku trpí, nie sú dostupné. Vieme však, že ide o státisíce ľudí.

Preto sme dali sme dokopy najväčších odborníkov z oboch štátov, ktorí lekárom prvého kontaktu sprostredkujú svoje skúsenosti a najnovšie vedecké poznatky v tejto dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti. Webinár je určený pre lekárov prvého kontaktu a ďalšie špecializácie. 

 

Program

16:00

Úvod, predstavenie hostí

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

 

16:10

Pohľad pediatra na long covid

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

 

16:40

Diferenciálna diagnostika long covidu u detí

MUDr. Šárka Fingerhutová

 

17:10

Diskusia

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

 

 

Na záver podujatia budete mať možnosť diskutovať so všetkými odborníkmi.

 

Vzdelávanie prinášame zadarmo, webinár je zaradený do kontinuálneho vzdelávania a za účasť bude pridelený 1 CME kredit (Slovenská lekárska komora).