Covidpedia: Liečivé rastliny - Ľubovník bodkovaný

Ľubovník bodkovaný

Čo hovorí tradícia? 

V minulosti sa používal na ochorenia obličiek a pľúc, nespavosť, depresie a na podporu hojenia rán. V dnešnej dobe sa používa na depresiu, menopauzálne príznaky, poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchu somatických symptómov (stav, keď človek cíti extrémnu, prehnanú úzkosť z telesných príznakov), obsedantno-kompulzívnu poruchu a ďalšie stavy. Lokálne použitie (na pokožku) ľubovníka bodkovaného sa odporúča pri rôznych kožných ochoreniach, vrátane rán, modrín a bolesti svalov.

Čo dokázala veda?

Uskutočnil sa rozsiahly výskum o použití ľubovníka bodkovaného na depresiu aj jeho vplyve na rôzne lieky. Ľubovník bodkovaný sa javí ako účinnejší ako placebo (neaktívna látka) a rovnako účinný ako štandardné antidepresíva na ľahkú a stredne ťažkú ​​depresiu. Bolo tiež preukázané, že môže vyvolávať nebezpečné reakcie pri kombinácii s niektorými liekmi.

Súčasné dôkazy naznačujú, že nie je užitočný pri syndróme dráždivého čreva, chronickej infekciu vírusom hepatitídy C (HCV), infekcii HIV a sociálnej úzkostnej poruche. Môže byť užitočný pri menopauzálnych príznakoch, hojení rán a poruchách somatických symptómov. Neexistuje však dostatok dôkazov na jasnú odpoveď.

Aké sú riziká? 

Ľubovník bodkovaný môže oslabiť účinky mnohých liekov, vrátane mimoriadne dôležitých liekov, ako sú napríklad antidepresíva, antikoncepčné tabletky, cyklosporín, ktorý telu bráni v odmietnutí transplantovaných orgánov, lieky na srdce vrátane digoxínu a ivabradínu, lieky na HIV, vrátane indinaviru a nevirapínu, lieky na rakovinu vrátane irinotekánu a imatinibu, warfarín, antikoagulant (riedidlo krvi) a statíny, vrátane simvastatínu.

Ľubovník bodkovaný môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na slnečné svetlo, najmä ak sa užíva vo veľkých dávkach. Medzi ďalšie vedľajšie účinky patrí nespavosť, úzkosť, sucho v ústach, závraty, gastrointestinálne príznaky, únava, bolesti hlavy alebo sexuálna dysfunkcia.

Používanie ľubovníka bodkovaného počas tehotenstva alebo dojčenia nemusí byť bezpečné.

Akou formou užívať?

Nachádza sa v čaji, oleji, kvapkách a tabletkách.

Latinský názov

Hypericum perforatum

Späť na Covidpediu