Covidpedia: Príznaky - Extrémny smäd

Extrémny smäd

V čom je problém?

Extrémny smäd je stav, kedy organizmus vyžaduje príjem tekutín vo väčšej miere, ako je bežné. U dlhého covidu ide o často vyskytujúci sa príznak. Kompenzácia extrémneho smädu môže viesť k nadmernej hydratácii a poklesu hladín sodíka, čo sa prejaví zmätením, kŕčmi či poruchou vedomia. Ďalším sprievodným javom môže byť rozmazané videnie a únava.

Čo s tým?

Ochorenie COVID-19 využíva ako receptor angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2). Angiotenzín II podporuje vylučovanie antidiuretického hormónu (ADH) v zadnej časti hypofýzy, ktorý zvyšuje reabsorpciu vody v obličkách. Väzbou na hypotalamus angiotenzín II stimuluje pocit smädu a zvyšuje príjem vody. Smäd je teda ovládaný hypotalamom je dôležité zamerať sa na jeho vyšetrenie.

Príbeh pacienta/ky

Extrémnym smädom som trpel desiaty až pätnásty týždeň po akútnej fáze. K zlepšeniu prišlo približne v sedemnástom týždni. Taktiež som veľa nemočil, čiže výdaj sa nerovnal príjmu. Strašne veľa som sa potil, ale pil som oveľa viac. Po čase smäd aj potenie ustúpili.

Späť na Covidpediu