Covidpedia: Príznaky - ORL

ORL

V čom je problém?

Je identifikovaných 28 ORL symptómov a takmer každý z respondentov trpí aspoň jedným z nich. Väčšina pacientov trpí bolesťami hrdla. Často sa tiež objavuje aj rozmazané videnie. Tieto príznaky sú pravdepodobne spôsobené akútnou fázou covidu a bolesť hrdla je jeden z hlavných príznakov chorôb dýchacích ciest. Keďže trvajú dlhodobo, vedia znížiť kvalitu života a byť veľmi nepríjemné.

Čo s tým?

Zaznamenáme dátum nástupu a charakteristiky kašľa (väčšinou suchý, dráždivý, neproduktívny kašeľ; pri produktívnom kašli je potrebné vyšetriť charakteristiku hlienov). Mali by sa vyhodnotiť možné orgánovo špecifické následky súvisiace s invazívnymi manévrami (ako napr. intubácia, tracheostómia) počas hospitalizácie. Je potrebné vyhodnotiť súčasné symptómy koexistujúce s kašľom, najmä novovzniknutú horúčku a dýchavičnosť. Medzi najčastejšie vyšetrenia patria: prehliadka hrdla, nosa, úst, uší, endoskopia hrdla, magnetická rezonancia, test sluchu, biopsia uzlín, laryngoskopia, vyšetrenie hlasiviek. Pacientom odporúčame prijímať dostatok tekutín, jesť menej, no častejšie a nepresilovať hrdlo a hlasivky.

Príbeh pacienta/ky

Neustále ma trápi podivne „popálený jazyk“, ktorý občas prechádza do „stŕpnutých úst“ a popáleného hrdla. Zhoršenie väčšinou spúšťa fyzické cvičenie (hoci som „závislák“ a preliezky si neviem odpustiť, beh stále nedávam a intenzívne plávanie je tiež problém, tak ako aj moja obľúbená sauna, či termálna voda. Občas sa zdá akoby prichádzali relapsy pravidelne po pár týždňoch („lebo už dlho neboli“), a občas úplne náhodne a bezdôvodne (možno kvôli strave?). Naviac, mám možnosť, ktorú mnohí nemajú – už rok nechodím do práce, pretože robím z domu – a tak je externých vplyvov (napr. nezodpovední ľudia) menej.

Späť na Covidpediu