Covidpedia: Diagnózy s PACS - MCAS

MCAS

V čom je problém?

Syndróm aktivácie žírnych buniek (MCAS) je choroba, kde pacient pociťuje opakované príznaky ťažkej anafylaxie. Počas týchto epizód sa uvoľňujú vysoké hladiny mediátorov žírnych buniek. MCAS sa prejavuje opuchmi, sčervenaním, výsypom, nízkym krvným tlakom, hnačkou a inými gastrointestinálnymi ťažkosťami, problémami s dýchaním, či psychickými príznakmi.

Táto choroba je idiopatická, čo znamená, že jej mechanizmus nie je známy. Nespôsobujú ju alergické protilátky ani iné normálne spôsoby aktivovania žírnych buniek. Syndróm sa vyskytuje v rovnakom počte medzi pacientmi s dlhým covidom ako v bežnej populácii.

Čo s tým?

Na závažné reakcie je potrebné nasadiť liečbu podobnú liečbe anafylaxie. Najčastejšie liečby sú antihistaminiká, kortikosteroidy a aspirín, ktoré utlmujú alergickú reakciu a tým pádom zlepšia stav pacienta. Liečba MCAS vyžaduje multiodborovú spoluprácu všeobecného lekára, imunológa, dermatológa, hematológa alebo gastroenterológa.

Medzi najčastejšie vyšetrenia patria: test na alergény, krvné vyšetrenia, analýza moču. Laboratórnymi vyšetreniami analyzujeme hladiny tryptázy z mastocytov v sére, N-metylhistamínu, 11B-Prostaglandínu F2α (11B-PGF2α) a/alebo leukotriénu E4 (LTE4) v moči. MCAS sa často vyskytuje súbežne s POTS.

Späť na Covidpediu