Covidpedia: Diagnózy s PACS - POTS

POTS

V čom je problém?

Syndróm posturálnej tachykardie je abnormálny nárast tepu po posadení alebo postavení. Dochádza k zvýšeniu o 30 úderov (alebo 40 úderov u adolescentov) za minútu po 10 minútach státia alebo o zvýšenie tlkotu srdca nad 120 úderov za minútu. Charakteristický je zníženým objemom krvi v obehu, hromadením krvi pod úrovňou srdca, či zvýšenou hladinou hormónov ako napríklad adrenalín. Zvyčajne spôsobuje závraty, mdloby, búšenie srdca, svalové trasy, končatinovú bolesť, chlad a dýchavičnosť. Pacienti môžu po postavení nadobudnúť červeno-fialovú farbu v tvári spôsobenú nahromadením krvi. Návratom do úľavovej (východiskovej) polohy sa zmena farby normalizuje.

Čo s tým?

Na potvrdenie diagnózy POTS a vylúčenie iných diagnóz môžeme použiť:
– test naklonenej roviny: srdcový tep a krvný tlak sa merajú, keď pacient leží na špeciálne navrhnutej posteli, ktorú možno nakloniť do vzpriamenej polohy. Merania sa vykonajú ešte niekoľkokrát, zatiaľ čo sa posteľ pomaly nakláňa do východiskovej polohy.
– test aktívneho státia: tep a krvný tlak sa merajú po ležaní, ihneď po postavení sa, potom po 2, 5 a 10 minútach.
– elektrokardiogram (EKG)
– echokardiogram
– 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku a srdcovej frekvencie (tlakový Holter)
– krvné testy – na vyšetrenie funkcie obličiek, pečene a štítnej žľazy a meranie krvného obrazu a hladín vápnika a glukózy

Liečba POTS pozostáva z režimových opatrení a farmakoterapie. Pacientom so závraťami môžeme odporučiť ľahnúť si, prekrížiť nohy pred sebou v stoji, zatínať svaly na zadku a bruchu a zatínať päste.

Späť na Covidpediu