Covidpedia: Príznaky - Bolesť hlavy

Bolesť hlavy

V čom je problém?

Chronická bolesť hlavy patrí k najčastejším prejavom dlhého covidu. Chronická je vtedy, keď pretrváva viac ako 15 dní. Môže ísť o bolesť hlavy spojenú so zrakom, rozptýlenú bolesť hlavy, bolesť koncentrujúcu sa najmä v spánkovej oblasti či bolesť po psychickej námahe a rozmýšľaní. Pacienti hovorili o bolesti, ktorá sa vyskytovala niekoľko týždňov až mesiacov. Niekoľko pacientov uvádzalo migrénu bez predchádzajúcej existencie bolestí hlavy. 

Čo s tým?

Anamnesticky sa pýtame na dátum začiatku ťažkostí a hlavné príznaky. Zaujímame sa či sa u pacienta vyskytujú spúšťače bolesti. Vyhodnotíme prejavy vedúce k podozreniu na iné základné ochorenie. Do úvahy je potrebné zobrať aj predchádzajúca diagnóza bolesti hlavy (hlásená u 50 % pacientov s dlhodobou bolesťou hlavy) alebo neurologické ochorenie a súčasné neurologické symptómy koexistujúce s bolesťou hlavy.

Vyšetrenie by malo zahŕňať meranie krvného tlaku, kontrolu temporálnej artérie a palpáciu u pacientov vo veku >50 rokov, vyšetrenie temporomandibulárneho kĺbu, kraniálnu palpáciu (bolestivé miesta, paranazálny sínus, vyšetrenie citlivých bodov a spúšťačov) a kompletné neurologické vyšetrenie (úroveň vedomia a meningeálne príznaky, chôdza, dysmetria, Rombergov test, asymetria tváre, fundoskopia).

Príbeh pacienta/ky

Už pred covidom som mala tlakové bolesti zuba a ľavej časti hlavy. Zub mi nakoniec museli vybrať, a potom sa bolesti zmiernili približne o polovicu. Po covide bolesti neprestávali, tlakové bolesti vľavo sa zmenili na tlakové obojstranné bolesti na temene, na čele aj na tvári. Bolo to akoby som mala hlavu o pár čísel menšiu ako potrebujem. Navštívila som neurológa, krčnú ambulanciu aj očnú ambulanciu.

Krvný obraz, MRI hlavy, EEG, RTG krčnej chrbtice a dutín aj očné vyšetrenia boli všetky v poriadku. Hlava však napriek tomu stále bolí. Paralen nezaberá vôbec, ibuprofen zaberá minimálne, novalgin kvapky potlačia bolesť, ale pocit tlaku, pnutia a pálenia v hlave ostáva. Po všetkých vyšetreniach, ktoré boli v poriadku, si pripadám ako hypochonder a simulant.

Späť na Covidpediu