Covidpedia: Príznaky - Pamäť

Pamäť

V čom je problém?

Väčšina pacientov s dlhým covidom má problémy s pamäťou. Najčastejší problém je krátkodobá strata pamäte, často sa však vyskytuje aj dlhodobá strata pamäte. Viac ako polovica ľudí s dlhým covidom tiež zabúda ako vykonávať bežné denné aktivity – napríklad domáce práce. Občas je príznakom aj neschopnosť vytvoriť si nové dlhodobé spomienky, čo môže znížiť kvalitu života. Pravdepodobnosť problémov s pamäťou je vyššia v prvých mesiacoch po akútnej chorobe. Napríklad, v štvrtom mesiaci po akútnej fáze má problémy väčšina pacientov. Zhoršenie sa často vyskytuje spolu so zastretou mysľou a poznávacími poruchami.

Čo s tým?

Posúdenie anamnézy neurokognitívnych porúch pred infekciou COVID-19 je dôležitým faktorom pri pochopení potenciálnych etiológií a intervencií pri pretrvávajúcich symptómoch. Na vylúčenie iných príčin môžeme objednať MR mozgu, CT mozgu a neurologické vyšetrenia. V spolupráci s terapeutmi môže kognitívna rehabilitácia, psychoedukácia spolu so skupinovými intervenciami, validáciou príznakov či ubezpečením pacientom uľahčiť proces zotavenia.

Príbeh pacienta/ky

Pracujem na živnosť a zistila som, že som porobila dosť hlúpostí pre stratu pamäte. Bola by zo mňa ideálna milenka, pretože krátkodobú pamäť mám ”v keli”. Nemám problém zarecitovať Sama Chalupku, či Puškina po rusky, čo som sa učila pred 35 rokmi, ale napríklad skutočnosť, či som prebrala krabicu od kuriéra pred pár dňami, si nepamätám. Musela som obvolať úrady, sociálnu poisťovňu a daňový úrad, pretože som tak poplietla platby, že sa v tom nik nevyzná.

Späť na Covidpediu