Covidpedia: Príznaky - Psychologické

Psychologické

V čom je problém?

Drvivá väčšina ľudí s dlhým covidom pociťuje rôzne druhy psychologických problémov. Pacienti trpia úzkosťou alebo podráždenosťou. Často sa vyskytuje aj depresia a apatia. V každodennom živote ľudí vidíme aj náladovú labilnosť. Charakterizujú ju zmeny nálady a problém s ovládaním emócií.

Psychologické problémy sa vo vážnych prípadoch môžu prejaviť ako samovražedné sklony. Väčšina ľudí, ktorí uvedú úzkosť alebo depresiu ako príznaky, nimi pred ochorením na COVID-19 netrpela. Naznačuje to preto prepojenosť s prekonaním ochorenia a jeho následkami, príčinou je neuroinflamačné a neurooxidačné poškodenie mozgu. 

Čo s tým?

Mnohí pacienti s postcovidovým syndrómom hlásia problémy s koncentráciou a pamäťou (laicky známe aj ako „zahmlenie mozgu“). U väčšiny pacientov skrínujeme kognitívne poruchy (ktoré môžu byť aj nepatrné) pomocou Montrealského kognitívneho testu (MoCA). Pacientov so skóre stredne ťažkého až ťažkého kognitívneho poškodenia zvyčajne odporúčame na neuropsychologické vyšetrenie a na vyšetrenie porúch reči. 

Príznaky úzkosti a depresie hodnotíme priamymi otázkami na pacienta a/alebo jeho opatrovateľa, vrátane hodnotenia nálady,  pocitov izolácie a úrovne stresu. Snažíme sa tiež rozlíšiť, či psychologické a emocionálne symptómy môžu byť sekundárne k fyzickým symptómom alebo pacientovmu sociálnemu prostrediu. Pacientov s afektívnymi poruchami sa ďalej pýtame na samovražedné sklony. 

Na hodnotenie úzkosti a depresie používame skríningové dotazníky vrátane škály nemocničnej úzkosti a depresie (HADS) a na hodnotenie posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) dotazník merajúci dopad udalosti (Impact of Event Scale).

Osobám s miernou až stredne ťažkou úzkosťou a depresiou môže liečbu poskytnúť lekár primárnej starostlivosti, záleží však na praxi a skúseností lekára. Pri pacientoch s ťažkou úzkosťou a depresiou alebo PTSD môže byť opodstatnené doporučenie na psychiatrické vyšetrenie. Pomocnými zdrojmi môžu byť aj služby sociálnej práce a podpora ergoterapie. 

Príbeh pacienta/ky

Po prekonaní ochorenia covid sa často cítim beznádejne. V poslednom čase je to viac ako obvykle. Skúšal som robiť veci, aby som nemyslel depresívne, no depresia je silnejšia. Navštívil som špecialistu, predpísal mi lieky. Nezaberajú však. Aj keď pociťujem malú pozitívnu zmenu od marca, som veľmi unavený z toho, že som závislý na ostatných. Najviac mi pomohlo čítanie príbehov ľudí, ktorí trpia depresiami. Cítim sa tak menej osamelý. Aktuálne práve to potrebujem – trochu svetla v tme.

Späť na Covidpediu