Covidpedia: Príznaky - Reč

Reč

V čom je problém?

Problémy s rečou a jazykom sa pri pacientoch s dlhým covidom vyskytujú často. Najčastejším dôvodom býva zápal mozgu, miechy a nervov. Pacienti často pociťujú problémy s verbálnou komunikáciou, s bežným čítaním a porozumením textu. Môže to mať veľmi negatívny vplyv na ich život. Pred nákazou išlo pre nich o úplne bežnú činnosť. Pochopenie iných býva tiež častým problémom, keďže nevedia pochopiť tému konverzácie, ktorú s nimi vedú ostatní.

Čo s tým?

Na posúdenie kognitívnych a lingvistických schopností musíme použiť objektívne a subjektívne hodnotenia. Na objektívne vyhodnotenie najčastejšie používame: magnetická rezonancia mozgu, CT mozgu, neurologické vyšetrenia, krvné vyšetrenia, vyšetrenie EEG a vyšetrenie logopédom. Všetky deficity by sme mali liečiť medziodborovým prístupom v tíme praktického lekára, logopéda a psychoterapeuta.

Keďže ide o bežné aktivity, ich nefunkčnosť má silný vplyv na každodenný život. Vo väčšine prípadov nastáva návrat do normálu. Odporúčame čítať ľahký text, prípadne trénovať komunikáciu o jednoduchých veciach so základnou slovnou zásobou. Je potrebné nezapájať sa do konverzácií s ťažkými témami, ktoré by mohli pacientov unaviť.

Meditácia a všímavosť sú tiež spôsoby ako ukľudniť mozog a oddýchnuť si po psychickej záťaži. Únava, stres a úzkosť často spôsobujú zaťaženie mozgu. Má to dopad aj na sústredenie, slovnú zásobu a myslenie. Pacientom vysvetlíme, že zotavenie môže byť zdĺhavým a náročným procesom. 

Príbeh pacienta/ky

Aj keď zahmlenie mozgu sa už zlepšilo, stále mám problémy s krátkodobou pamäťou a slovnou zásobou. Väčšinou mám problém nájsť slová, keď sa s niekým rozprávam, ale nie keď píšem alebo rozmýšľam. Keď komunikujem na Zoome, nepozerám sa na obrazovku, čo mi pomáha sústrediť sa a ľahšie nájdem potrebné slová.

Tak isto pri konverzácii s ľudmi skúšam mať zatvorené oči, čo pomáha mojej koncentrácii. Problémy so slovnou zásobou a krátkodobou pamäťou mi ešte nezmizli. Pociťujem to, aj keď sa moje zahmlenie mozgu zlepšuje.

Späť na Covidpediu