Covidpedia: Príznaky - Tep

Tep

V čom je problém?

Niekedy aj za normálnych okolností srdce pracuje pomalšie (napr. v spánku) alebo rýchlejšie (napr. pri cvičení). Pri srdcových arytmiách (nepravidelnom srdcovom rytme) býva rytmus srdca pomalý, čo sa označuje pojmom bradykardia alebo naopak, rýchly, čo spôsobuje tzv. tachykardiu.

Dlhý covid môže spôsobovať poruchy srdcového rytmu v spojitosti so syndrómom posturálnej tachykardie (POTS), keď dochádza k zvýšeniu o 30 úderov (alebo 40 úderov u adolescentov) za minútu po 10 minútach státia alebo k zvýšeniu tlkotu srdca nad 120 úderov za minútu.

Čo s tým?

Na potvrdenie diagnózy POTS a vylúčenie iných diagnóz môžeme použiť: 

-test naklonenej roviny: srdcový tep a krvný tlak sa merajú, keď pacient leží na špeciálne navrhnutej posteli, ktorú možno nakloniť do vzpriamenej polohy. Merania sa vykonajú ešte niekoľkokrát, zatiaľ čo sa posteľ pomaly nakláňa do východiskovej polohy

-test aktívneho státia: tep a krvný tlak sa merajú po ležaní, ihneď po postavení sa, potom po 2, 5 a 10 minútach 

-elektrokardiogram (EKG) 

-echokardiogram 

-24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku a srdcovej frekvencie (tlakový Holter)

-krvné testy – na vyšetrenie funkcie obličiek, pečene a štítnej žľazy a meranie krvného obrazu a hladín vápnika a glukózy

Späť na Covidpediu