Covidpedia: Príznaky - Tlak

Tlak

V čom je problém?

Dlhý covid spôsobuje výkyvy hodnôt krvného tlaku v spojitosti s poruchami kardiovaskulárneho systému, ortostatickou hypotenziou, či dysautonómiou. Ortostatickú hypotenziu definujeme ako náhly pokles krvného tlaku o viac ako 20 mmHg v systolickom tlaku alebo o 10 mmHg v diasotlickom tlaku, je spôsobená napríklad rýchlym postavením sa. Pokles krvného tlaku a závrate spôsobuje aj dysautonómia, ktorá sa prejavuje najmä pri zvýšenej fyzickej aktivite.

Čo s tým?

Krvný tlak vyhodnotíme v sede, ľahu a pri státí. Medzi ďalšie vyšetrenia radíme krvné testy na kontrolu stavov ako je cukrovka a anémia,  echokardiogram, elektrokardiogram, záťažový test na meranie srdcovej frekvencie počas fyzickej námahy či test naklonenej roviny na bezpečné meranie krvného tlaku, srdcovej frekvencie a srdcového rytmu pri zmene z horizontálnej do vertikálnej polohy. 

Ortostatickú hypotenziu liečime úpravou životného štýlu, poprípade liekmi na zvýšenie krvného tlaku. Pacientov liečime na začiatku konzervatívne pomocou kompresívnych pančúch, brušných pásov, hydratácie, fyzikálnej terapie a úprav správania. Pre tých, ktorí majú príznaky posturálnej tachykardie pri ortostatickom testovaní a po zlyhaní konzervatívnej liečby, zvažujeme farmakologickú liečbu.

Späť na Covidpediu