Covidpedia: Doplnková liečba- Akupunktúra

Akupunktúra

Čo to je? 

Ide o techniku, pri ktorej odborníci stimulujú konkrétne body na tele – najčastejšie zavedením tenkých ihiel cez pokožku. Ide o jeden z postupov, ktoré používa tradičná čínska medicína.

S čím to vie pomôcť? 

Výskum naznačuje, že akupunktúra môže pomôcť pri zvládaní určitých bolestivých stavov – napríklad bolesti chrbta, krku, hlavy, kolien, ale i osteoporózy. Dôkazy o jej účinnosti pre ďalšie zdravotné indikácie sú nepostačujúce.

Je to vedecky podložené? 

Výsledky mnohých štúdií naznačujú, že akupunktúra môže pomôcť zmierniť typy bolesti, ktoré sú často chronické. Patria medzi ne bolesti krížov, krku a osteoartrózy, i bolesti kolien.

Aké sú riziká? 

Akupunktúra sa všeobecne považuje za bezpečnú, ak ju vykonáva skúsený a dobre vyškolený odborník používajúci sterilné ihly. Nesprávne vykonaná akupunktúra však môže spôsobiť vážne nežiaduce účinky.

Späť na Covidpediu