Covidpedia: Doplnková liečba - Magnetoterapia

Magnetoterapia

Čo to je? 

Magnetoterapia spočíva v pôsobení magnetického poľa so správnymi biotropnými parametrami frekvencie, intenzity, gradientu a tvare pulzov na ľudské telo. Jej pozitívne účinky možno zhrnúť do šiestich liečebných skupín a efektov.

S čím to vie pomôcť? 

Magnety sa často propagujú na rôzne typy bolesti – bolesti nôh alebo chrbta, ktoré spôsobuje artritída alebo fibromyalgia.

Je to vedecky podložené? 

Výskumné štúdie nepodporujú použitie statických magnetov pri akejkoľvek forme bolesti. Elektromagnety podľa výskumu z roku 2013 môžu pomôcť s osteoartrózou. Nie je však jasné, či dokážu dostatočne zmierniť bolesť na zlepšenie kvality života a každodenného fungovania. Pri osteoartróze sa používajú malé stroje alebo podložky na dodanie elektromagnetického poľa do celého tela alebo do určitých kĺbov.

V roku 2013 Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil zariadenie, ktoré využíva silné elektromagnety na liečbu migrény stimuláciou nervových buniek v mozgu. Je to proces nazývaný transkraniálna magnetická stimulácia (TMS). Môže tiež pomôcť aj pri iných bolestivých stavoch.

Aké sú riziká? 

Niektoré magnety môžu mať vplyv na prístroje, ako sú kardiostimulátory a inzulínové pumpy. Okrem možného stretu so zdravotníckymi prístrojmi nie je k dispozícii veľa dobrých informácií o možných vedľajších účinkoch magnetov. Hlásilo sa však len málo problémov. Deti môžu prehltnúť alebo náhodne vdýchnuť malé magnety. To môže byť smrteľné. Nepoužívajte magnety len kvôli odloženiu návštevy lekára v prípade bolesti alebo iného zdravotného problému.

Späť na Covidpediu