Covidpedia: Doplnková liečba - Relaxačné techniky

Relaxačné techniky

Čo to je? 

Relaxačné techniky zahŕňajú množstvo postupov. Patrí sem napríklad progresívna relaxácia, biofeedback, autohypnóza a cvičenia hlbokého dýchania. Cieľ je podobný: dosiahnuť prirodzenú relaxačnú reakciu tela, ktorá je charakterizovaná pomalším dýchaním, nižším krvným tlakom a pocitom zvýšenej pohody.

S čím to vie pomôcť? 

Relaxačné techniky môžu byť užitočné pri liečbe rôznych zdravotných stavov, vrátane úzkosti spojenej s chorobami alebo lekárskymi postupmi, nespavosti, pôrodných bolestí, nevoľnosti vyvolanej chemoterapiou a dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu. Psychologické terapie, ktoré môžu zahŕňať relaxačné techniky, môžu pomôcť zvládnuť chronické bolesti hlavy a iné typy chronických bolestí u detí a dospievajúcich.

Je to vedecky podložené? 

Psychologické terapie podľa výsledkov vedeckého výskumu z roku 2014 môžu znížiť bolesť u detí a dospievajúcich s chronickými bolesťami hlavy alebo s inými typmi chronickej bolesti.

Aké sú riziká? 

Relaxačné techniky sa všeobecne považujú za bezpečné pre zdravých ľudí, aj keď sa vyskytlo niekoľko správ o negatívnych skúsenostiach, ako napríklad zvýšená úzkosť. Ľudia so závažnými problémami s fyzickým alebo duševným zdravím by mali diskutovať o relaxačných technikách so svojim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Späť na Covidpediu