Covidpedia: Doplnková liečba - Jóga

Jóga

Čo to je? 

Jóga je starodávna a zložitá forma cvičení, ktorá má korene má v indickej filozofii. Začala ako duchovné cvičenie, no v dnešnom veku sa stala populárnou ako spôsob podpory fyzickej a duševnej pohody.

S čím to vie pomôcť? 

Zlepšuje všeobecné zdravie zmiernením stresu, podporou správnych zdravotných návykov a zlepšením duševného/emočného zdravia, spánku a rovnováhy. Zmierňuje bolesti krížov a krku, prípadne bolesti z tenzných bolestí hlavy a artrózy kolena.

Taktiež pomáha ľuďom s nadváhou alebo obezitou schudnúť, aj fajčiarom prestať fajčiť. Jóga pomáha ľuďom zvládnuť úzkosť alebo depresívne príznaky spojené s ťažkými životnými situáciami. Zmierňuje príznaky menopauzy a pomáha ľuďom s chronickými chorobami zvládnuť ich príznaky a zlepšiť kvalitu ich života.

Je to vedecky podložené? 

Štúdie naznačili možné výhody jogy pre niekoľko aspektov zdravého života, vrátane zvládania stresu, duševného/emočného zdravia, podpory zdravého stravovania / pohybových návykov, spánku a rovnováhy. Existujú dôkazy, že jóga môže pomôcť ľuďom schudnúť, prestať fajčiť, pomôcť s úzkosťou, príznakmi menopauzy, bolesťami a duševným zdravím.

Aké sú riziká? 

Jóga sa všeobecne považuje za bezpečnú formu fyzickej aktivity pre zdravých ľudí, ak sa vykonáva správne pod vedením kvalifikovaného inštruktora. Rovnako ako pri iných formách fyzickej aktivity však môže dôjsť k zraneniam. Najčastejšími úrazmi sú podvrtnutie alebo natiahnutie, a medzi najčastejšie zranenia tela patria koleno alebo dolná časť nohy. Vážne zranenia sú zriedkavé. Riziko zranenia súvisiaceho s jogou je nižšie ako riziko iných podobných fyzických aktivít.

Späť na Covidpediu